Μέτρησε τα αποτελέσματα του content

Μάθε τα εργαλεία και τις τεχνικές παρακολούθησης και ανάλυσης της επίδοσης του content σου σε όλο το web σε πραγματικό χρόνο. Θέσε και μέτρησε τα κατάλληλα κριτήρια επιτυχίας του content σου.

(3 ώρες)

– Θέσε τα σωστά κριτήρια επιτυχίας για το περιεχόμενό σου (traffic metrics, engagement metrics, social metrics)

– Δημιούργησε προσαρμοσμένα κριτήρια (Average read depth, Enthusiasm, Applause, amplification, conversation rate, κλπ.)

– Μέτρησε και ανάλυσε την απόδοση του περιεχομένου σε όλα τα κανάλια

– Μάζεψε feedback για το περιεχόμενο που παράγεις

– Εργαλεία για παρακολούθηση και ανάλυση απόδοσης (UTMs, social listening tools, heatmaps, click maps, κλπ.)

– Προσάρμοσε το περιεχόμενο του website σου με βάση το κανάλι από το οποίο ήρθε ο κάθε επισκέπτης (π.χ. Social, ads, κλπ. / Content personalization)